Pompy perystaltyczne i ich specyfika

Powszechnie wykorzystywane w przemyśle spożywczym pompy perystaltyczne są przykładem pomp wyporowych. Zasada ich działania bazuje więc na sprężaniu oraz rozprężaniu węża. Obie czynności mają miejsce naprzemiennie, tak samo, jak w ludzkim jelicie, nic więc dziwnego, że pompy te często są też nazywane jelitowymi.

Charakterystyczne jest dla nich również to, że okładziny rolki i rotora pracują na całej długości węża. Pozwala to na lepsze uszczelnienie, przyczynia się jednak również do powstania silnego podciśnienia, które będzie zasysać medium znajdujące się wewnątrz pompy.

Pompy perystaltyczne różnią się między sobą na co najmniej kilka sposobów. Jednym z podstawowych kryteriów ich podziału pozostaje jednak wielkość. Te mniejsze posiadają wąż współpracujący z motorem, mechanizmem obudowanym i jednostką sterującą. Tak zwane modele przemysłowe rzucają się jednak w oczy nie tylko dlatego, że są większe. Bez trudu dostrzeżemy także tendencję do stosowania lepszych zabezpieczeń, pozwalających na zwiększenie ich trwałości.